นครสวรรค์” ด่านแตก พ่อค้าติดโควิดฯ 1 ราย กลับจากสมุทรสาคร รอลุ้นอีก 1

Uncategorized

นครสวรรค์” เจอโควิดฯ 1 ราย เป็นพ่อค้าขายอาหารทะเล ในตลาดสดเทศบาลฯ มีผู้เสี่ยงต้องสงสัย 4 ราย ตรวจแล้ว 3 ไม่เจอเชื้อ เหลืออีก 1 รอลุ้นผล เผยไทม์ไลน์ กลับจากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร แวะปั๊มอ่างทอง ไปเลือกตั้งที่จุดหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ตอนนี้ จนท.นำกักตัวแล้ว

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เบื้องต้นพบติดเชื้อโควิดฯ 1 ราย เป็นชาย อายุ 59 ปี เป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย ตรวจแล้ว 3 ราย ไม่พบเชื้อ ส่วนอีก 1 ราย อยู่ระหว่างรอผล

สำหรับไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อรายนี้ เมื่อวันที่ 8, 10, 12, 14, 16, 18 ธ.ค.2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เวลา 17.00 น. โดยไปกับชายไทย อายุ 31 ปี ระหว่างทางไม่ได้แวะข้างทาง ถึงตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เวลาประมาณ 22.00 น. ผู้ติดเชื้อลงไปซื้ออาหารทะเล 2-3 ร้าน ร้านอยู่บริเวณกลางตลาด โดยชายไทย อายุ 31 ปี รออยู่ที่รถ

วันที่ 9, 11, 13, 15, 17, 19 ธ.ค.2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางจากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เวลาประมาณ 00.00 น. พร้อมด้วยชายไทยอายุ 31 ปี มุ่งหน้า จ.นครสวรรค์ ใช้เส้นทางถนนสายเอเชีย แวะปั๊ม ปตท. จ.อ่างทอง เติมน้ำมันทุกครั้ง ไม่เข้าห้องน้ำ จ่ายเงินพนักงานปั๊มน้ำมัน 1 ราย ถึงตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ เวลาประมาณ 04.30 น.-05.00 น. โดยจอดรถหน้าตลาดสด เพื่อขายปลีกอาหารทะเล ทุกวันจะมีลูกค้าทั่วไปไม่ใช่ขาประจำมาซื้อสินค้า (ไม่สามารถระบุได้) มีลูกจ้างช่วยขายรออยู่ที่ตลาดสด 1 ราย (ประจำ) เลิกขายเวลาประมาณ 09.00 น. (ทุกวัน) จากนั้นแวะส่งชายไทยอายุ 31 ปีที่บ้าน ถึงบ้านพักผ่อนชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.2563 (ภรรยานอนกับหลานสาวชั้น 2) ส่วนอาหารเช้าภรรยาซื้อมาจากตลาดบริเวณแถวบ้านมาให้ทุกวัน อยู่บ้านไม่ออกไปไหน และไม่มีคนมาหา

วันที่ 20 ธ.ค.2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางไปเลือกตั้งที่จุดเลือกตั้งหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 เวลาประมาณ 12.00 น. มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเลือกตั้ง 6 ราย ไม่มีผู้มาเลือกตั้งในขณะนั้น

สำหรับไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อรายนี้ เมื่อวันที่ 8, 10, 12, 14, 16, 18 ธ.ค.2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เวลา 17.00 น. โดยไปกับชายไทย อายุ 31 ปี ระหว่างทางไม่ได้แวะข้างทาง ถึงตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เวลาประมาณ 22.00 น. ผู้ติดเชื้อลงไปซื้ออาหารทะเล 2-3 ร้าน ร้านอยู่บริเวณกลางตลาด โดยชายไทย อายุ 31 ปี รออยู่ที่รถ

วันที่ 9, 11, 13, 15, 17, 19 ธ.ค.2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางจากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เวลาประมาณ 00.00 น. พร้อมด้วยชายไทยอายุ 31 ปี มุ่งหน้า จ.นครสวรรค์ ใช้เส้นทางถนนสายเอเชีย แวะปั๊ม ปตท. จ.อ่างทอง เติมน้ำมันทุกครั้ง ไม่เข้าห้องน้ำ จ่ายเงินพนักงานปั๊มน้ำมัน 1 ราย ถึงตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ เวลาประมาณ 04.30 น.-05.00 น. โดยจอดรถหน้าตลาดสด เพื่อขายปลีกอาหารทะเล ทุกวันจะมีลูกค้าทั่วไปไม่ใช่ขาประจำมาซื้อสินค้า (ไม่สามารถระบุได้) มีลูกจ้างช่วยขายรออยู่ที่ตลาดสด 1 ราย (ประจำ) เลิกขายเวลาประมาณ 09.00 น. (ทุกวัน) จากนั้นแวะส่งชายไทยอายุ 31 ปีที่บ้าน ถึงบ้านพักผ่อนชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.2563 (ภรรยานอนกับหลานสาวชั้น 2) ส่วนอาหารเช้าภรรยาซื้อมาจากตลาดบริเวณแถวบ้านมาให้ทุกวัน อยู่บ้านไม่ออกไปไหน และไม่มีคนมาหา

วันที่ 20 ธ.ค.2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางไปเลือกตั้งที่จุดเลือกตั้งหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 เวลาประมาณ 12.00 น. มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเลือกตั้ง 6 ราย ไม่มีผู้มาเลือกตั้งในขณะนั้น

วันที่ 21 ธ.ค.2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางไปส่งชายไทยอายุ 31 ปี โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่โรงพยาบาลเอกชน เวลาประมาณ 16.00 น. ชายไทยอายุ 31 ปี ไม่พบสารพันธุกรรมของโควิด-19 ผู้ติดเชื้อเลยตัดสินใจตรวจหาเชื้อ พบบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 6 ราย ผู้ติดเชื้อเดินทางกลับบ้าน แวะส่งชายไทยอายุ 31 ปีที่บ้าน ผู้ติดเชื้อเดินทางถึงที่พัก

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ติดเชื้อ พบสารพันธุกรรมโควิด-19 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน มารับตัวผู้ติดเชื้อที่บ้าน เวลาประมาณ 11.00 น. กักตัวผู้ติดเชื้อที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ด้าน ผู้ว่าฯได้แจ้งมาตรการของจังหวัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป ดังนี้

1.ให้บุคคลที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร หรือพื้นที่เสี่ยงสูง ที่เข้ามาในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ให้บุคคลดังกล่าวไปรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน เพื่อดำเนินการคัดกรองเฝ้าระวัง หากการคัดกรองพบว่า บุคคลดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือเป็นผู้มีเหตุอันควรสงสัยเป็นผู้สัมผัสโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ออกคำสั่งแยกกักบุคคลดังกล่าวไว้สังเกตอาการ ณ เคหะสถานหรือที่พำนักบุคคลนั้น และห้ามมิให้ออกจากเคหะสถาน หรือที่พำนักจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาถึงภูมิลำเนา

2.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรท้องที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายความมั่นคง ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำในตลาดสัตว์น้ำจ.สมุทรสาคร บุคคลที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมาจาก จ.สมุทรสาคร หากตรวจพบว่าเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ทั้งมาอยู่ประจำหรือชั่วคราว ให้ดำเนินการคัดกรองและแยกกักทุกรายเป็นเวลา 14 วัน หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

.การปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ให้นายอำเภอมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากพบบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ทั้งนี้หากพบกรณีการละเมิดให้พิจารณาดำเนินการตาม

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น