หนุ่มโพสต์ ไปทำสูติบัตรให้ลูก เจอ ‘ข้อห้ามตั้งชื่อ’ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์

Uncategorized

หนุ่มโพสต์ ไปทำสูติบัตรให้ลูกที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่ง เจอ ‘ข้อห้ามตั้งชื่อ’ จึงนำมาโพสต์ ฟากชาวเน็ตเข้าแห่แสดงความเห็น คาดว่าเป็นคำแนะนำของแต่ละเขตเสียมากกว่า

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.64 โซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพ ข้อห้ามการตั้งชื่อ ซึ่งเป็นภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนำมาโพสต์ หลังจากไปใช้บริการในสำนักงานเขตแห่งหนึ่ง และพบว่ามี ประกาศข้อห้ามการใช้คำตั้งชื่อจำนวนมาก จึงถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์สำหรับคนที่จะตั้งชื่อบุตร หรือ เปลี่ยนชื่อใหม่ ทั้งนี้ ภาพที่ปรากฏ น่าจะเป็นคำแนะนำของแต่ละเขต เพราะกฎหมายว่าด้วยการตั้งชื่อ ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเช่นดังภาพ

โดยคำที่อยู่ในรูปภาพดังกล่าว เป็นเพียงคำบางส่วนที่ถูกห้ามใช้ในการตั้งชื่อ ที่คาดว่าถูกกำหนดโดยสำนักงานของเขตดังกล่าว เพราะตามกฎหมายไม่มีการระบุเจาะจงเช่นนี้ โดยในภาพมีข้อความ ดังนี้ “คำที่ใช้ห้ามตั้งชื่อ , ศัพท์ที่ใช้เป็นพระนามาภิไธย กฤษณ ขัติยะ ขัติยา จักรี จักริน ชนาธิป นราธิป นฤป นฤบาล นฤบดี นฤเบศ นรังสรรค์ นรินทร์ นครินทร์ นริศร นเรศร นเรศรวร นริศวร นฤเทพ นเรนทร์ นเรศ นเรศูร นโรดม ธรณินทร์ ธรณิศ ธรณิศวร์ ธรนิศร ธเรศ ธรารักษ์ บดินทร์ บพิตร บดีศร ประชาธิป ปรเมศวร์ ปรมินทร์ ปรเมศวร ปรเมนทร์ ภูวนาถ ภูเบนทร์ ภูธร ภูวเนตร ภูวไนย ภูเบต ภูบาล ภูบดี ภูธาเรศวร ภูเบตศวร ภูบดินทร์ ภูมิธร ภูมินาถ ภูมิบดี ภูรินท์ ภูวรินทร์ ภูธเรศ ภูมินทร์ มหิป ภูมิป มหิบาล มหิบดี มหิศร มหิศ์วร มเหศวร มหิศวร ราชัน ราเชนทร์ วิศณุ พิษณุ อธิป”

อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตจำนวนหนึ่งให้ความเห็นว่า ประเทศไทยไม่ควรจำกัดเสรีภาพในการตั้งชื่อ และชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่ง ที่มีชื่อ หรือรู้จักบุคคลที่มีชื่อพ้องคำกับข้อห้าม มักจะระบุในเชิงตั้งคำถามว่า ตนเองต้องไปเปลี่ยนชื่อหรือไม่ โดยในอดีต เคยมีผู้สอบถาม พนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรายหนึ่ง ซึ่งให้คำตอบว่า ผู้ที่มีชื่อพ้องอยู่ก่อนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (พ.ร.บ.ชื่อบุคคล) มาตรา 6 ระบุถึงหลักการตั้งชื่อเอาไว้ว่า “ชื่อตัวต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม และต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย ชื่อรองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง และต้องไม่พ้องกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือกรณีบุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเป็นชื่อรองของตน คู่สมรสอาจใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้ เมื่อได้รับความยินยอมของฝ่ายนั้นแล้ว”

สำหรับนามสกุล พ.ร.บ.ชื่อบุคคล มาตรา 8 ระบุว่า “ชื่อสกุลต้อง (นามสกุล) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนามของตน ของผู้บุพการี หรือของผู้สืบสันดาน ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย มีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล”

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น