ใบขับขี่หมดอายุใช้ได้!ขบ.ประสานตำรวจผ่อนผันถึง31มี.ค.

Uncategorized

กรมขนส่งฯ ทำหนังสือ ถึงผบ.ตร.ขอผ่อนผันกรณีใบขับขี่หมดอายุ ชั่วคราว ถึง 31 มี.ค.64 เหตุ ขบ.ประกาศงดอบรมต่อใบขับขี่ เพื่อป้องกัน”โควิด”แพร่ระบาด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ขึ้นในพื้นที่ของกทม.และจังหวัดใกล้เคียง กทม.ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 ม.ค. 64 ข้อ 1.25 ให้ปิดสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 64 นั้น

ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคฯ สอดคล้องกับมาตรการของ กทม.นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รายงานว่า ได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ สาระสำคัญดังนี้

1. งดการอบรมและทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ทุกชนิด
2. งดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้าอบรมในสำนักงานทุกประเภท โดยสามารถดำเนินการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรือมีผลผ่านการอบรมของโรงเรียนสอนขับรถ
3.  งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน และศูนย์บริการร่วม

4.  งดการจัดฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
5. ให้เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ ในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและรายงานเป็นระยะ ๆ
6.  งดการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 17 มกราคม 2564 ถ้ามีประกาศขยายเวลาหรือผ่อนคลายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด  สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 ขบ. ได้ออกระเบียบเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการงดบริการดังกล่าว โดยให้สิทธิยกเว้นการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถให้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุในระหว่างงดบริการ พร้อมกันนี้ ขบ.ได้ทำหนังสือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 64 ไว้ด้วยแล้ว พร้อมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติไปยังสำนักงานขนส่งทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น