ดูชัดๆ วันหยุดราชการ 2564 ทั้ง 24 วัน ในแต่ละเดือนมีวันไหนบ้าง

Uncategorized

หลังจากวันนี้ (29 ธ.ค.) คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 และมีการประกาศวันหยุดประจำภูมิภาค

วันหยุด เดือนมกราคม 2564
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่)
วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ (วันตรุษจีน) เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ (วันมาฆบูชา)

วันหยุด เดือนมีนาคม 2564
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม (วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี)

วันหยุด เดือนเมษายน 2564
วันอังคารที่ 6 เมษายน (วันจักรี)

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน (วันสงกรานต์) เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)

วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)

วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์)

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม (วันพืชมงคล) (วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา)

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2564
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม (วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)
วันหยุด เดือนกันยายน 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน (วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล) เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2564
วันพุธที่ 6 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ)

วันพุธที่ 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา)

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม (วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช) เลื่อนจากเดิมที่จะหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม
วันหยุด เดือนธันวาคม 2564
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ)

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่มีความจำเป็นในการบริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม อาจจะไม่จำเป็นต้องหยุดตามที่รัฐบาลกำหนด เช่นเดียวกับภาคเอกชนและภาคธนาคารก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น